برای ارتباط با دبیرخانه کنفرانس، همچنین می توانید از آدرس ایمیل کنفرانس به نشانی  dcbdp2015@gmail.com و dcbdp@azaruniv.edu استفاده کنید.

 دبیر کنفرانس

دکتر عسگرعلی-بویر

 

نویسنده: عسگر علی بویر
تاریخ نگارش:1393/10/10


نظر شما در مورد این مطلب چیست؟


نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:
در صورتیکه کدتصویری ناخواناست روی آن کلیک کنید


Powered by: Sahand CMS