راهنمای سفر
راهنمای سفر
زمانبندی ارائه مقالات
زمانبندی ارائه مقالات
اعلام شماره حساب جهت پرداخت هرینه ها
اعلام شماره حساب جهت پرداخت هرینه های چاپ و شرکت در کنفرانس
تمدید مهلت ارسال مقاله تا تاریخ 29اسفند 1393
تمدید مهلت ارسال مقاله تا تاریخ 29 اسفند 1393
چاپ مقالات معتبر در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی
چاپ مقالات معتبر در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی معتبر
پذیرش و ثبت نام مقاله شروع شد.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان سیویلیکا پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
Powered by: Sahand CMS